Elektromagnesy do przeładunku kęsówlogogaussmagneti2

untitled-17p5060017p5060020

 

Prostokątne elektromagnesy GAUSS MAGNETI do przemieszczania kęsów wewnątrz hal produkcyjnych i magazynowych są projektowane według potrzeb klientów. Stosowane są najczęściej do:

  • Rozładunku z linii produkcyjnej (gorący materiał do 600°C)
  • Załadunku i rozładunku ciężarówek, wagonów kolejowych, statków
  • Składowania w magazynach.

Dzięki swojej konstrukcji elektromagnesy są odpowiednie do pracy w wysokiej temperaturze. Ich konstrukcja zawiera:

  • Ramę wykonaną ze spawanej płyty stalowej o wysokiej przenikliwości magnetycznej
  • Cewkę wykonaną z zespołu elektrolitycznego aluminium lub miedzi umożliwiającą dobre rozpraszanie energii cieplnej
  • Klasę izolacji C (220°C)
  • Podwójną dolną płytę (w przypadku magnesów do wysokiej temperatury) wykonaną z 12% stali manganowej
  • Izolację ter miczną (w przypadku magnesów do wysokiej temperatury)
  • Zawiesie poprzez 2 lub 4 łańcuchy wykonane ze stali klasy 8.

Magnesy mogą być stosowane pojedynczo lub zespołowo zawieszone pod belką. Zasilane są poprzez instalację elektryczną pod nadzorem elektronicznego układu umożliwiającego regulację strumienia magnetycznego, szybki rozładunek, kontrolę temperatury cewki, automatyczne przełączanie się na akumulatory buforowe, automatyczne ładowanie układu akumulatorów i stałą kontrolę naładowania akumulatorów.

GAUSS MAGNETI oferuje także technologię stałych elektromagnesów, które utrzymują swoją magnetyczność także w wypadku braku zasilania energią elektryczną. Eliminuje to konieczność stosowania układu akumulatorów buforowych lub mechanicznych wideł zabezpieczających ładunek.