Elektromagnesy do przeładunku belek i profililogogaussmagneti2

untitled-4buntitled-5buntitled-6b

 

GAUSS MAGNETI projektuje i wytwarza specjalne elektromagnesy o głębokim polu magnetycznym z dwoma lub więcej biegunami magnetycznymi do przemieszczania pojedynczych lub spaczkowanych belek stalowych i kształtowników o długości od 6 do 24 metrów. Kształt stopy elektromagnesu i jego wymiary dostosowane są także do cienkich części belek.

Stosowane są najczęściej do:

  • Rozładunku belek i kształtowników z linii produkcyjnej (w tym także materiałów gorących)
  • Załadunku i rozładunku ciężarówek, wagonów kolejowych, statków
  • Składowania w magazynach

Użycie elektromagnesów optymalizuje ekonomicznie przeładunek tych długich materiałów eliminując dodatkowy personel, a przy tym zwiększając bezpieczeństwo pracy, gdyż pracownik nie musi już podchodzić do ładunku, ani też się na niego wspinać by podpiąć zawiesia czy liny. Eliminuje się także konieczność stosowania przekładek pomiędzy belkami i kształtownikami.

Konstrukcja elektroma gnesów o głębokim polu magnetycznym:

  • Obwód magnetyczny wykonany ze spawanej płyty stalowej o wysokiej przenikliwości magnetycznej
  • Rama zewnętrzna wykonana ze stali manganowej
  • Cewka wykonana z zespołu elektrolitycznego aluminium lub miedzi umożliwiającą dobre rozpraszanie energii cieplnej
  • Klasa izolacji C (220°C)
  • Podwójna dolna płyta (w przypadku magnesów do wysokiej temperatury) wykonana z 12% stali manganowej
  • Izolacja termiczna (w przypadku magnesów do wysokiej temperatury).

Magnesy ułożone są pod stałą belką lub też belką rozsuwaną umożliwiającą dostosowanie zasięgu magnesu do wymiaru ładunku. Magnesy o głębokim polu zasilane są poprzez instalację elektryczną pod nadzorem elektronicznego układu umożliwiającego regulację strumienia magnetycznego, szybki rozładunek, kontrolę temperatury cewki, automatyczne przełączanie się na akumulatory buforowe, automatyczne ładowanie układu akumulatorów i stałą kontrolę naładowania akumulatorów.

GAUSS MAGNETI oferuje także technologię stałych elektromagnesów, które utrzymują swoją magnetyczność także w wypadku braku zasilania energią elektryczną. Eliminuje to konieczność stosowania układu akumulatorów buforowych lub mechanicznych wideł zabezpieczających ładunek.