Separatory magnetyczne stałe seria SMP i elektromagentyczne seria EPlogogaussmagneti2

01Separatory elektromagentyczne serii EP oraz stałe magnesy płytowe serii SMP są statycznymi separatorami materiałów żelaznych. Zadaniem ich jest wydobycie cząstek żelaznych z przepływającego pod separatorem materiału, a następnie trwałe przytrzymanie cząstek żelaznych do czasu ich odczepienia przez operatora.

 

Stałe magnesy płytowe wykonane są z obwodu miękkiej stali o niskiej zawartości węgla oraz grupy permanentnego magnesu Sr-ferryt. Dolna powierzchnia płyty wykonana jest z 12% stali manganowej antymagnetycznej i odpornej na ścieranie. Geometria pola magnetycznego w płycie SMP ma 3 bieguny z centralnym rdzeniem i dwoma bocznymi. Aby uzyskać maksymalną wydajność separacji, przepływ materiału obojętnego powinien być prostopadły do linii trzech biegunów.

 

sepa_staleW odniesieniu do schem atu przenośnika taśmowego:

  • wymiar L musi być poprzeczny (długość magnesu)
  • wymiar A musi być wzdłużny (szerokość magnesu determinująca siłę pola magnetycznego)
  • wymiar wraz z wymiarem A daje siłę magnesu przy wymiarze H

&nbsp ;

W szczególnych wypadkach, płyty SMP mogą być wykonane z neodymowego magnesu stałego (Nd-Fe-B).

Separatory elektromagentyczne serii EP posiadają te same zadania i cechy instalacyjne, jak stałe magnesy płytowe. Różnica polega na tym, że pole magnetyczne w separatorze elektromagnetycznym generowane jest przez wewnętrzną cewkę elektryczną. Energia elektryczna zamienia się w siłę magnetomotoryczną, co z kolei generuje pole magnetyczne.

Obwód magnetyczny wykonany jest z miękkiego żelaza o wysokiej przepuszczalności i zasilanej przez prąd cewki z miedzi lub aluminium o stopniu izolacji C. Magnes dostarczany jest wraz z pulpitem elektrycznym do sterowania.

Dolna powierzchnia elektromagnesu wykonana jest z 12% antymagnetycznej stali Mn.

Działanie:

Cząstki żelazne są wychwytywane i przytrzymywane przez aktywne pole. W stałych magnesach płytowych serii SMP, elementy żelazne muszą być odczepione ręcznie od powierzchni A. W separatorach elektromagnetycznych serii EP, cząstki żelazne muszą być odczepione poprzez wyłączenie napięcia na panelu sterowniczym.