GRANUTECH - SATURN SYSTEMS CORP. z USAgranutechlogo

Światowy lider w technologii rozdrabniania oferuje jednowałowe, dwuwałowe oraz czterowałowe młyny i rozdrabniarki serii SATURN do przerobu:

  • odpady komunalne stałe
  • odpady przemysłowe i niebezpieczne
  • tkaniny
  • plastiki i folie
  • beczki
  • włókna szklane
  • gruz rozbiórkowy

Szeroko stosowane w procesie przygotowania materiału do spalania w spalarniach, do produkcji paliwa alternatywnego, przed składowaniem na wysypiskach komunalnych itd.

Roto_Grind_Waste1 Roto-Grind Waste3

Film demonstracyjny Q50 - kliknij
Film demonstracyjny SaturnQ - kliknij
Dane techniczne: Pobierz katalog