Logo OMER

Omer Ecology Srl z siedzibą w miejscowości Rosa w północnych Włoszech to firma z 30-letnim doświadczeniem w produkcji rozdrabniaczy i strzępiarek dla sektora odpadów komunalnych i przemysłowych. Omer Ecology Srl jest idealnym partnerem do opracowania kompletnych systemów recyklingu pod klucz. W szczególności projektuje i buduje kompletne instalacje do przetwarzania:

  • W.E.E.E. (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)
  • Stałych odpadów komunalnych i przemysłowych
  • OPON (zużytych opon)

Pic1

Typoszereg_strzępiarek_OMER_Ecology_2019_www.pdf